Vores historie

Birkegården så dagens lys i 1955 på en speciel måde med en personlighed som drivkraft.

Heks

Personligheden og idémageren for etableringen af Birkegården var fru Gertie Wandel.

Gertie Wandel sad i folketinget fra 1952 til 1964, i det konservative folkeparti , her blev hun kaldt "den røde fru Wandel".

Fru Gertie Wandel var forud for sin tid bl.a. med udtalelser som i år 1945:
"Vi var en kreds, der syntes, at noget måtte ske. Ingen interesserede sig dengang for børneforsorg. Vi havde asyler herude, hele tre, og de var omtrent som beskrevet i Oliver Twist, for jeg har aldrig set så mange mennesker stuvet sammen, og så sad de på bænke, faste bænke, langs bordene. Det var fuldstændig oldnordisk".

Fru Gertie Wandel fungerede som formand for Birkegården indtil 1985. Hun overvandt gennem årene de talløse vanskeligheder, der i arbejdet mødte hende.

Udfordringen og arbejdet var ikke blot pædagogisk, men i høj grad også økonomisk. Der var ikke lovhjemmel for sådanne særlige børneinstitutioner og man fik derfor heller ikke statstilskud. (lovgrundlaget kom først i 1958 med indbygget tilskud på 70 pct. af udgifterne).

Ifølge en vejledning fra arbejds-og socialministeriet i 1951 måtte åndsvage børn ikke optages i de almindelige børneinstitutioner. Heri lå en udfordring, som  blev  "Gentofte børnevenners" største enkelt- opgave:
"at skabe særlige institutioner for disse børn i Gentofte kommune, så at de kunne udvikle sig i det tempo, der passede for dem, og blive boende i deres hjem længst muligt."
Foreningen Gentofte Børnevenner påtog sig opgaven.

Gentofte Børnevenner

I første omgang stillede Emilie Kruse, et medlem af hovedbestyrelsen i "Gentofte børnevenner" lokaler til rådighed.
Foreningen og forældrene påtog sig byrderne ved anskaffelse af materialer og inventar og ansættelse af en børnehavelærerinde, og forældrene deltog på skift i pasningen. Efter to års forløb stillede kommunen en villa i Skovshoved til rådighed, og dermed var Birkegården som dagtilbud for 24 børn en realitet i 1955.

I villaen i Skovshoved  virkede man indtil 1968. Derefter flyttede Birkegården til Søgårdsvej, og ændredes efterhånden fra en børnehave til et daghjem for voksne.

Indtil 1980 blev Birkegården drevet på helt privat basis, dog med hjælp fra Gentofte kommune, private, fonde og engagerede forældre.

Dags dato er der stadig brugere på Birkegården som var med da Birkegården så dagens lys.

Driftsoverenskomst

I 1980 fik man driftsoverenskomst med Københavns amt, og i 1985 flyttede Aktivitetscentret Birkegården  til den nuværende adresse Tranegårdsvej 73,  2900 Hellerup.

Birkegården  er ikke længere et af "Gentofte børnevenners" tilbud.
Efter strukturreformen hvor Københavns Amt blev nedlagt, overtog Gentofte Kommune driftsoverenskomsten.

Birkegården er i dag (2013) selvejende og et aktivitetscenter med 28 brugere og drives efter serviceloven §104.