Visioner og målsætninger

Her kan du læse vores vision, mission, værdier og målsætninger.

Blomst

Visioner

Vi vil være et attraktivt aktivitets- og samværs tilbud for alle.


Mission

På Birkegården skal der være livskvalitet og indflydelse for alle.


Værdier

Ligeværd og ligestilling

 1. Vi ser mennesket før handicappet
 2. Alle mennesker er lige meget værd. Vi er bevidste om, at mennesker har forskellige vilkår.

Respekt og empati

Vi anerkender dig/alle som et tænkende, følende og handlende menneske.

 1. Vi tager dig alvorligt, ser dig og hører dig.
 2. Vi forsøger at forstå dig og dine handlinger.

Omsorg og tryghed

 1. Vi giver dig støtte til at få dine basale behov opfyldt, fysiske og psykiske.
 2. Vi vil medvirke til, at du føler dig tryg, og oplever størst mulig selv- og medbestemmelse.
 3. Vi drager omsorg for, at du får mulighed for et aktivt liv.

Brugerindflydelse

 1. Vi er bevidste om, at mennesker har forskellige vilkår. 


Målsætninger

Tryghed og lyst til livet
 • At arbejde ud fra den enkeltes udviklingsniveau
 • At give omsorg i trygge rammer
 • At styrke brugernes selvtillid ved at opbygge en jeg-identitet og styrke den psykiske udvikling
 • At styrke det fysiske velbefindende
 • At støtte brugerne i deres selvstændighedsudvikling
 • At udvikle mulighederne for at brugerne selv kan vælge
 • At styrke det sociale fællesskab
 • At gøre brug af allerede indhøstede erfaringer
 • At styrke kreative evner
 • At støtte og styrke den enkeltes kommunikation