Pædagogiske metoder

På Birkegården tager vi udgangspunkt i SIVUS metoden; Socialt Individ Via Udvikling i Samarbejde.

Cafehygge

Pædagogik

Med henblik på at kunne opfylde vores målsætning har vi på Birkegården valgt at tage udgangspunkt i SIVUS – metoden:

"Gemenskap samarbete, utvekling." "Handbok i en metod för individuell och social utveckling av Sophian Walujo och Cecilia Malmström." LTs förlag – Stockholm.

SIVUS står for: "Socialt Individ Via Udvikling i Samarbejde"

Menneskesynet bag SIVUS metoden

Handicappede er mennesker med både individuelle og sociale behov for at udvikle sig. Det er mennesker, der som alle andre udvikles af deres egen drivkraft. Det betyder at de er mennesker, som pædagoger omgås og samarbejder med – i stedet for at være objekter, som pædagoger tager sig af og passer på.

SIVUS metoden
SIVUS – metoden vægter det sociale samvær mellem mennesker. Metoden lægger vægt på, hvordan den enkelte udvikler sig i en gruppe og hvordan den pågældende fungere i en gruppe.

Metoden går ud på at brugerne arbejder i små grupper på 6 - 8 personer med demokratisk ledelsesform om en bestemt hovedaktivitet. Hovedaktiviteten er defineret med basisgruppens navn. Det giver gruppens deltagere mulighed for at udvikle sociale egenskaber og blive trygge i deres arbejde i gruppen. Det demokratiske princip bygger på ideen om at virkelig forandring og udvikling sker ud fra det, som den handicappede selv vil gøre og oplever og ikke ud fra det, som andre gør.

SIVUS - metoden på Birkegården

  • Vi tager udgangspunkt i den enkeltes egne behov, kompetencer og interesser. At vi herigennem søger at udvikle et socialt fællesskab og tryghed. Både i basisgruppen og i hele huset.
  • Vi tilstræber at alle brugere er med til at planlægge, udføre og tale om sit arbejde.
  • Der findes opgaver / aktiviteter i basisgruppen og man kan udføre aktiviteter alene eller sammen med andre.
  • Ved siden af hovedaktiviteten i basisgruppen, som udgår fra brugerens interesser, kan der laves individuelle aktiviteter efter behov. Dette kan foregå både i basisgruppen og i side aktiviteter der går på tværs af basisgrupperne.
  • Vi bearbejder og videreudvikler brugernes stærke sider, færdigheder og kundskaber, i stedet for at dyrke de svage sider.
  • Vi arbejder for at udvikle muligheder for større brugerindflydelse.
  • Vi søger at opfylde den enkeltes ønsker, interesser og behov, med hensyn til at indgå i en basisgruppe, eksempelvis via praktikforløb.

Personalets rolle

Brugeren udvikler sig bedst i mindre grupper på 4 – 6 personer. Arbejdet skal bygge på demokratiske principper og brugerens egne behov og interesser.
  • Personalets rolle er at støtte og vejlede brugeren og deltage i aktiviteterne som en del af gruppen.
  • Personalet skal altid bygge videre på brugerne ressourcer og styrke disse, i stedet for at fremhæve hvad brugeren ikke kan.