Brugerbestyrelse

Birkegårdens brugerbestyrelse tager sig af alt fra det daglige liv på Birkegården til planlægning af store fester.

Brugerbestyrelsen holder 12 planlagte møder årligt. Derudover indkaldes der ofte til ekstraordinære møder, når der er akutte sager der skal skal tages stilling til.

Alt fra planlægning af fester til tonen brugerne imellem og håndhygiejne, er på brugerbestyrelsens dagsorden.