Bestyrelse

Som selvejende tilbud er bestyrelsen den øverste myndighed.

Bestyrelsen for det selvejdende aktivitets- og samværstilbud består af:

Formand: Hanne Bertholdt Ørum

Menige medlemmer:
Søren Schock Petersen
Per Bruun Andersen
Jette Egendal 
Forstander Lise Jørgensen
Administrativ leder Lene Hougaard